Coop Nordland

Uttak av medlemskonto

Vedrørende uttak på medlemskonto i Coop Nordland

Det finnes tre muligheter for uttak:

1) Møt opp i på en av Coop Nordland sine avdelinger og foreta uttaket. (Merk! Coop Nordland- butikker i Bodø sentrum tar bare mot innmelding. Uttak fra medlemskonto foretas i Kundesenteret på City Nord).

 

2) Send oss brev eller fax (data fremkommer nedenfor). I brevet/faxen må følgende fremkomme: medlemsnummer i Coop Nordland, beløp som ønskes overført, og til hvilken bankkonto overførselen skal skje. NB! Brevet/faxen må være signert og kopi av legitimasjon må være vedlagt.
 

3Uttak via Min side på coop.no. Beløpsgrense for uttak er kr.300.000 for enkeltuttak, og i løpet av en uke.Coop Nordland SA
Postboks 298
8001 Bodø
Tlf. 755 91000
Fax: 755 04200