Coop Nordland

Avslutte medlemskap

 Når medlemmer ikke har mulighet til selv å dra i en av våre butikker for å avslutte medlemskapet finnes to muligheter:

1) Send oss brev/mail med info om at medlemskapet ønskes avsluttes. I brevet/mailen må medlemsnummer i Coop Nordland og ny adresse fremkomme. Brevet/mail må være signert og kopi av legitimasjon må være vedlagt. Vi avslutter da medlemskapet og overfører pengene til ønsket bankkonto.

2) Spør på din lokale Coop-butikk i det nye samvirkelaget om de kan være behjelpelig med å få overført innestående saldo på gammel medlemskonto inn på ny medlemskonto. De har forhåpentligvis et skjema som heter "Overføring av medlemskap /-saldo fra annet S-lag". Skjemaet inneholder info om nytt medlemsnummer og data på nytt samvirkelag. Fyll ut skjema. Dette signeres av deg og butikk (kontroll av legitimasjon), og mailes til oss. Så overfører vi pengene til nytt S-lag, og de godskriver din nye medlemskonto.
 

Samvirkelagene er selvstendige enheter med egne medlemmer, og det er pr. tiden dessverre noen enkel måte å flytte medlemskap fra et samvirkelag til et annet. Gammelt medlemskap må avsluttes, og nytt medlemskap må tegnes – med de formaliteter som trengs.

 

Oppsigelse av medlemskap i Coop Nordland v/dødsfall

Det er strenge regler på området.

Vi trenger følgende:

1) Kopi av skifteattesten.
På skifteattesten fremkommer det hvem som er arvinger og hvem som gis fullmakt til å administrere boet. Hvis det er flere arvinger må det vedlegges et eget skriv/skjema der alle arvinger signere på at de gir person iht. skifteattest fullmakt til å administrere boet. Det må vedlegges kopi av legitimasjon av den som gir andre fullmakt.

 

 

Fullmaktsskjema

 

2) Brev/notat fra administrator av boet som sier hvilken medlemskonto de ønsker sagt opp. Det må også fremkomme hvem pengene skal overføres til (navn og adresse), samt til hvilken bankkonto pengene skal overføres til.

 

3) Kopi av legitimasjon fra administrator av boet. (førerkort eller bankkort.)


Papirene sendes:

Coop Nordland SA
Postboks 298
8001 Bodø
Tlf. 75 59 10 00
Epost. nordland@coop.no