Coop Nordland

Uttak av medlemskonto


Vedrørende uttak på medlemskonto i Coop Nordland

 

Det finnes tre muligheter for uttak:

 

1) Uttak via Min side på coop.no. Beløpsgrense for uttak er kr. 1.000.000 for enkeltuttak, og i løpet av en uke. Se instruks her

 

 

2) Send oss brev eller mail (data fremkommer nedenfor). I brevet/mailen må følgende fremkomme: medlemsnummer i Coop Nordland, beløp som ønskes overført, og til hvilken bankkonto overførselen skal skje. NB! Brevet/mailen må være signert og kopi av legitimasjon må være vedlagt.

 
Uttak av medlemskonto skjema:

 Uttak av medlemskontoFullmakter skjema:

 Engangsfullmakt             Fullmakt          Fullmakt_tilbakekalling

 

3) Personlig oppmøte på kundesenter på City Nord, Bodø.

 

 

 


Coop Nordland SA
Postboks 208
8088 Bodø
Tlf. 755 08000
epost. nordland.medlem@coop.no