Coop Nordland

Årsmøtet i Coop Nordland

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Årsmøtet er lagets høyeste organ. 
Gjennom Årsmøtet utøver medlemmene den øverste myndighet i samvirkelaget. Årsmøtet skal bl.a. velge styre og valgkomite, godkjenne årsberetning og årsregnskap og treffe bestemmelse om anvendelse av årsoverskuddet, behandle lagets budsjett og godkjenne investeringer som etter styrets vurdering er av betydelig omfang i forhold til lagets ressurser.