Coop Nordland

Vil du bli en del av lederteamet ved Sortlands fineste dagligvare?


Høsten 2017 åpnes det som vil bli Sortlands fineste dagligvare – Extra Sortland. Vi har funnet Vesterålens beste og mest motiverte butikksjef, og nå går jakten vår videre etter en assisterende butikksjef til å bli med på laget.  Du vil bli en viktig del av lederteamet på vårt nye flaggskip på Sortland!

Assisterende butikksjef vil være butikksjefens høyrehånd, og stedfortreder når butikksjef ikke er tilstede. Godt samarbeid med butikksjef vil være en forutsetning, og vesentlig for at butikken skal lykkes i sine målsettinger. Som assisterende butikksjef vil din rolle bli å utøve ledelse i henhold til de oppgaver butikksjefen delegerer, samtidig som du vil være en viktig sparringspartner i forhold til hvordan dere velger å drifte og lede butikken i det daglige. Assisterende butikksjef har etter nærmere beskrivelse og samarbeid med butikksjefen fullmakt til å lede og fordele arbeidet ved butikken. Assisterende butikksjef har instruksjonsmyndighet over andre medarbeidere i butikken, og skal bistå butikksjefen i arbeidet med å skape gode holdninger, og bygge et godt arbeidsmiljø internt.

Viktige ansvarsområder 

 • Lede innenfor de områder som fastsattes i samarbeid med butikksjef
 •  Være butikksjefens rådgiver i spørsmål som vedrører butikken og den daglige driften
 • Representere arbeidsgiver i diverse møter, herunder personalmøter/ledermøter 
 • Ansvar for å rapportere forhold som er av betydning for ansatte ved butikken 
 • Delta i budsjettprosessen 
 • Jobbe for å innfri Coop Nordlands overordnede mål
 • Følge opp interne pålegg og bestemmelser 
 • Håndheve sikkerhetsbestemmelser i butikken 
 • Følge opp og rapportere saker av sikkerhetsmessig karakter

 

Ønsket kompetanse og egenskaper:

 • Relevant ledererfaring
 • Kjennskap til salgsbransjen – fortrinnsvis innen dagligvare
 • Løsningsorientert, fleksibel og positivt innstilt i forhold til endringer
 • Gode samarbeidsevner og høy grad av gjennomføringskraft
 • Stor arbeidskapasitet og -vilje

Hva tilbyr vi?

 •  Unik mulighet til å bygge opp en butikk fra bunn
 •  Ledende stilling i en ansvarsfull og utfordrende jobb
 • Gode betingelser og arbeidsforhold
 •  Gode utviklingsmuligheter


Har du spørsmål om stillingen, kontakter du butikksjef Hans Svedal på tlf. 900 78 367, eller driftsleder Daniel Andreassen på tlf. 952 87 626.

Søknad leveres elektronisk via jobbdirekte.no innen 14. mai 2017