Coop Nordland

Assisterende butikksjef - Prix Straume

Til vår butikk Coop Prix Straume søker vi nå etter en motivert og arbeidsom assisterende butikksjef til å bli en del av teamet vårt.

Assisterende butikksjef er butikksjefens stedfortreder. Til daglig utøves ledelse i henhold til de oppgaver butikksjefen delegerer. Assisterende butikksjef har etter nærmere beskrivelse fra butikksjefen fullmakt til å lede og fordele arbeidet ved butikken. Assisterende butikksjef har instruksjonsmyndighet over andre medarbeidere i butikken, og skal bistå butikksjefen i arbeidet med å skape gode holdninger, og bygge et godt arbeidsmiljø internt.

Viktige ansvarsområder 

 • Lede innenfor de områder som butikksjefen bestemmer 
 • Representere arbeidsgiver i diverse møter, herunder personalmøter/ledermøter 
 • Ansvar for å rapportere forhold som er av betydning for ansatte ved butikken
 • Være butikksjefens rådgiver i spørsmål som vedrører butikken 
 • Delta i budsjettprosessen 
 • Jobbe for å innfri Coop Nordlands krav til ledelse 
 • Følge opp interne pålegg og bestemmelser 
 • Håndheve sikkerhetsbestemmelser i butikken
 • Følge opp og rapportere saker av sikkerhetsmessig karakter

 

Ønsket kompetanse:

 • Generell studiekompetanse og lederutdanning
 • Relevant ledererfaring 
 • Kjennskap til salgsbransjen – fortrinnsvis dagligvarer 
 • Løsningsorientert, fleksibel og positivt innstilt i forhold til endringer


Har du spørsmål om stillingen kan du kontakte butikksjef Helge Hanssen på tlf. 913 62 718, eller driftsleder Geir Inge Enge på tlf. 952 50 328.

Søknad leveres elektronisk via jobbdirekte.no innen 7. mars 2017