Coop Nordland

Assisterende butikksjef – Prix Moloveien

Til vår butikk Coop Prix Moloveien søker vi nå etter en motivert og arbeidsom assisterende butikksjef til å bli en del av teamet vårt.

Assisterende butikksjef vil være butikksjefens høyrehånd, og stedfortreder når butikksjef ikke er tilstede. Godt samarbeid med butikksjef vil være en forutsetning, og vesentlig for at butikken skal lykkes i sine målsettinger. Som assisterende butikksjef vil din rolle bli å utøve ledelse i henhold til de oppgaver butikksjefen delegerer, samtidig som du vil være en viktig sparringspartner i forhold til hvordan dere velger å drifte og lede butikken i det daglige. Assisterende butikksjef har etter nærmere beskrivelse og samarbeid med butikksjefen fullmakt til å lede og fordele arbeidet ved butikken. Assisterende butikksjef har instruksjonsmyndighet over andre medarbeidere i butikken, og skal bistå butikksjefen i arbeidet med å skape gode holdninger, og bygge et godt arbeidsmiljø internt.

Viktige ansvarsområder 

 • Lede innenfor de områder som fastsattes i samarbeid med butikksjef
 • Være butikksjefens rådgiver i spørsmål som vedrører butikken og den daglige driften
 • Representere arbeidsgiver i diverse møter, herunder personalmøter/ledermøter 
 • Ansvar for å rapportere forhold som er av betydning for ansatte ved butikken 
 • Delta i budsjettprosessen 
 • Jobbe for å innfri Coop Nordlands overordnede mål
 • Følge opp interne pålegg og bestemmelser 
 • Håndheve sikkerhetsbestemmelser i butikken 
 • Følge opp og rapportere saker av sikkerhetsmessig karakter

Ønsket kompetanse og egenskaper:
 • Relevant ledererfaring
 • Kjennskap til salgsbransjen – fortrinnsvis dagligvare
 • Løsningsorientert, fleksibel og positivt innstilt i forhold til endringer
 • Gode samarbeidsevner og høy grad av gjennomføringskraft
 • Stor arbeidskapasitet og -vilje

Hva tilbyr vi?

 • Ledende stilling i en ansvarsfull og utfordrende jobb
 • Gode betingelser og arbeidsforhold
 • Gode utviklingsmuligheter

Har du spørsmål om stillingen, kontakter du butikksjef Nina Kvalvik tlf. 481 23 912.

Søknad leveres elektronisk via jobbdirekte.no innen 31.mars 2017