Coop Nordland

Assisterende butikksjef – Mega Rønvik

Til vår butikk Coop Mega Rønvik søker vi nå etter en arbeidslysten og motivert assisterende butikksjef til å bli en del av laget. Arbeidstid vil være både dag og kveld, i tillegg til helg.

Assisterende butikksjef er butikksjefens høyrehånd, og stedfortreder når butikksjef ikke er tilstede. Godt samarbeid med butikksjef vil være en forutsetning, og vesentlig for at butikken skal lykkes i sine målsettinger. Som assisterende butikksjef vil din rolle bli å utøve ledelse i henhold til de oppgaver butikksjefen delegerer, samtidig som du vil være en viktig sparringspartner i forhold til hvordan dere velger å drifte og lede butikken i det daglige. Assisterende butikksjef har instruksjonsmyndighet over andre medarbeidere i butikken, og skal bistå butikksjefen i arbeidet med å skape gode holdninger, og bygge et godt arbeidsmiljø internt.

Viktige ansvarsområder

 • Lede innenfor de områder som fastsattes i samarbeid med butikksjef
 • Butikksjefens rådgiver i spørsmål som vedrører butikken og den daglige driften
 • Representere arbeidsgiver i diverse møter, herunder personalmøter/ledermøter
 • Ansvar for å rapportere forhold som er av betydning for ansatte ved butikken
 • Følge opp og rapportere saker av sikkerhetsmessig karakter
 • Håndheve sikkerhetsbestemmelser i butikken
 • Jobbe for å innfri Coop Nordlands overordnede mål
 • Følge opp interne pålegg og bestemmelser
 • Delta i budsjettprosessen 

Følgende vil bli vektlagt:
 • Relevant ledererfaring
 • Kjennskap til salgsbransjen – fortrinnsvis innen dagligvare
 • Gode samarbeidsevner og høy grad av gjennomføringskraft
 • Løsningsorientert og selvstendig
 • Stor arbeidskapasitet og -vilje

Hva tilbyr vi?
 • Ledende stilling i en ansvarsfull og utfordrende jobb
 • Gode betingelser og arbeidsforhold
 • Gode utviklingsmuligheter


Søknad leveres elektronisk via jobbnorge.no innen 14. november 2017