Coop Nordland

Egenart

Image

Coops egenart er helt unik

Coop er den eneste detaljhandelsvirksomheten som eies av forbrukerne. En million medlemmer i Norge har én eierandel hver i sitt lokale samvirkelag og får sin del av overskuddet. I dag som for hundre år siden, kan medlemmene bruke sin stemme til å påvirke Coops virksomhet. Coop består av flere hundre samvirkelag med over tusen butikker til sammen, og hver fjerde handlepose kommer fra en av Coops dagligvarebutikker.
 

Verdikompass

Fem verdier er rettesnor for Coops arbeid i de nordiske land og på tvers av landegrensene.Demokratisk styring, kjøpeutbytte og sparing har alltid vært sentrale begreper innen samvirkebevegelsen.

 

Eierforeningene Coop NKL i Norge, FDB i Danmark og svenske KF, samt datterselskapet Coop Norden AB, har utarbeidet og vedtatt et felles nordisk verdigrunnlag. Det nordiske verdikompasset skal være rettesnoren for vårt videre arbeid i hvert land og på tvers av landegrensene. Verdikompasset består av fem punkter:

 

Tiltro til egenarten  

I Coop har vi tiltro til vår egenart som medlemseid virksomhet som gjennom økonomisk effektiv og profesjonell drift, søker å maksimere nytten for medlemmer og forbrukere.

 

Innflytelse 

I Coop skal medlemmenes innflytelse, medarbeidernes synspunkter og en aktiv dialog med omverdenen, være med på å forme vår virksomhet.

 

Omtanke 

I Coop viser vi omtanke for mennesker, dyr og miljø, og arbeider for en bærekraftig samfunnsutvikling.

 

Ærlighet 

I Coop holder vi det vi lover. Forbrukerne skal føle seg trygge når de handler i våre butikker, og ha tillit til at de får opplysninger om varene og virksomheten som kan ha betydning for deres valg.

 

Nytenkende 

I Coop skal vi dra nytte av ny kunnskap og teknologi, og påvirke utviklingen i overensstemmelse med forbrukernes interesser.