Coop Nordland

Overføring mellom medlemskonti

 

Overføring mellom medlemskonti

 


 

Det finnes tre muligheter for overføring:

 

1) Overføring via Min side på coop.no. Se instruks her

 

 

2) Send oss brev eller mail (data fremkommer nedenfor). I brevet/mailen må følgende fremkomme: medlemsnummer i Coop Nordland, beløp som ønskes overført.  NB! Brevet/mailen må være signert og kopi av legitimasjon må være vedlagt.

 
Overføring av medlemskonto skjema:
 

- Overføring mellom medlemskonti (PDF/63.28 KB)

- Overføring med angitt beløp (PDF/64.17 KB)

 

 

3) Personlig oppmøte på kundesenter på City Nord, Bodø.

 

 

 


Coop Nordland SA
Postboks 208
8088 Bodø
Tlf. 755 08000
epost. nordland.medlem@coop.no