Coop Nordland

Avslutte medlemskapSend oss brev/mail med info om at medlemskapet ønskes avsluttes. I brevet/mailen må medlemsnummer i Coop Nordland fremkomme. Brevet/mail må være signert og kopi av legitimasjon må være vedlagt. Vi avslutter da medlemskapet og overfører pengene til ønsket bankkonto.
 

Skjema for avslutning av medlemsskap
 

Samvirkelagene er selvstendige enheter med egne medlemmer, og det er pr. tiden dessverre noen enkel måte å flytte medlemskap fra et samvirkelag til et annet. Gammelt medlemskap må avsluttes, og nytt medlemskap må tegnes – med de formaliteter som trengs.

 

 

Oppsigelse av medlemskap i Coop Nordland v/dødsfall

Det er strenge regler på området.


Vi trenger følgende:

 

1) Kopi av skifteattesten.
På skifteattesten fremkommer det hvem som er arvinger og hvem som gis fullmakt til å administrere boet. Hvis det er flere arvinger må det vedlegges et eget skriv/skjema der alle arvinger signere på at de gir person iht. skifteattest fullmakt til å administrere boet. Det må vedlegges kopi av gyldig legitimasjon av den som gir andre fullmakt.

 

Fullmaktsskjema arvinger iht skifteattest            

       

Avsluttemedlemsskap_uskiftetbo_enarving

 

2) Brev fra administrator av boet som sier hvilken medlemskonto de ønsker sagt opp. Det må også fremkomme hvem pengene skal overføres til (navn og adresse), samt til hvilken bankkonto pengene skal overføres til.

 

3) Kopi av gyldig legitimasjon fra administrator av boet. (førerkort eller bankkort.)


Papirene sendes:

Coop Nordland SA
Postboks 208
8088 Bodø
Tlf. 75 50 80 00
Epost. nordland.medlem@coop.no